Orientering nr.24  30-04-2015

Orientering nr.24  30-04-2015

Hermed  referat fra mødet.

I mødet deltog fra L+R: Dir. Jesper Lind, Projektchef T. Uldall og Teknisk chef Jan Hansen (?).

Fra AB Langager: Jens Christensen og Bent Olsen.

Vores brev af 10/4 lå til grund for gennemgangen.

Problemer og gener.

Støj støv og rengøring, samt parkeringsproblemer. De havde fuldt ud forståelse for de gener vi har haft, men regnede med at ulemperne ville blive betydeligt mindre når byggeriet af de 2 blokke nærmest vores huse var afsluttet.  Den kraftige blæst fra vest har medført at ulemperne blev større end normalt.

Tilkørselsvejen.

De mente at det var helt udelukket at kommunen ville gå med til at ændre tilkørselsvejen til deres areal efter byggeriet var færdiggjort. Det havde tidligere være oppe med kommunen og det var blevet helt afvist.  De var enige i at det kunne blive problematisk når alle biler, cykler og gående skulle forbi det skarpe hjørne. De så positivt på at der måtte installeres et trafikspejl på hjørnet.

Hastighedsbegrænsning på 30 km/t var helt ok for dem, men det er kommunen, der skal kontaktes.

Fælles grundejerforening

Thomas har overladt til den nye grundejerforening at drøfte med os, om der skulle være 1 eller 2 foreninger.  Han pressede lidt på at vi hurtigst muligt fik møde med bestyrelsen.

Vi fortalte at vi var midt i en periode hvor mange gik på ferie, og at vi ville foreslå at få et uformelt møde for at lære hinanden at kende. Thomas overlader det helt til os og den nye bestyrelse hos “de ulige numre”, men han lod forstå at det måtte op og stå rimeligt hurtigt.

Diverse:

Gæsteparkering etableres sidst.

Fortov ved indkørselsvejen forventes etableret maj-juni i år.

Asfaltering med slidlag udføres først til sidst, men alt gås efter.

De gadelamper, der bliver opstillet bliver 17 stk. 3,5 m. høje med LED belysning. Designet er noget anderledes end de park-lamper vi har, feks. ved den røde plads. Vi fik udleveret en tegning.

Kompensation for vores omkostninger ved etablering af fællesvejen.

De havde af Financiel Stabilitet, som de havde købt grunden af, fået en helt klar erklæring om at der ikke var nogen gæld i grunden, så de måtte fastholde at de ikke ville betale kompensation. Erklæringen blev læst højt for os og var helt klar.

Efter drøftelse frem og tilbage endte det med at de ville betale os 25.000 kr. for ulemper og som tak for den positive holdning vores beboere har udvist under byggeriet og ved kontakt med kunder og kundeemner, og deres medarbejdere..

Byggeriet og salget af huse har udviklet sig mere positivt end forventet..  De sidste huse med udsigt over Langagergård naturarealet vil blive solg til 3,3-3,5 mill. kroner. Og L&R har ansøgt kommunen om at købe en bolig-ø mere.  Der var også god interesse for de planlagte huse på B-øen.

B.O.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.