Velkommen

Velkommen til vores hjemmeside

Andelsboligforeningen Langager er et seniorfællesskab.

For at blive optaget i vores fællesskab skal man således være senior, d.v.s. mindst én af andelshaverne i en bolig skal være over 50 år, og der må ikke være hjemmeboende børn.

Da vi selv vedligeholder boligerne ind- og udvendigt, er det væsentligt, at beboerne er sunde og rørige. Vi har således en øvre aldersgrænse på 70 år ved indflytning for at tilstræbe en passende gennemsnitsalder.

I den 3. alder er der sjældent behov for store boliger, så derfor er boligerne i AB Langager tilpasset et mindre boligbehov, hvor adgang og pasning er overkommeligt. Boligerne er således indrettet med ekstra brede døre og uden dørtrin.

Andelsboligforeningen råder over et fælleshus, hvor private sammenkomster med op til 49 personer kan finde sted. Fælleshuset benyttes desuden til en masse forskellige aktiviteter til glæde for fællesskabet.

Blandt aktiviteterne i fællesskabet kan nævnes:

Petanque
Gymnastik
Filmklub
Bowling
Gå-/løbeture
Håndarbejde
Læsegruppe

Kunstudstilling
Bridge
Udflugter 
Club Madame, dame madklub
Herre madklub
Blomsterbinding
Picnic ture m.m. 

Foruden de mange fritidsaktiviteter vedligeholder vi også selv området med græsslåning, andet havearbejde, snerydning og meget mere. Alt sammen aktiviteter, som holder os rørige og fremmer sammenholdet.