Vedtagelser og ændringer


VEDTÆGTSÆNDRINGER:


Foreningens vedtægter blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 17. marts 2005.


Ændring af § 5, Stk. 2 og § 24, Stk. 2 vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 19. januar 2007


Ændring af § 13, Stk. 1 vedtaget på ordinær generalforsamling den 15. april 2009


Ændring af § 3, Stk. 2 og § 10, Stk 2 vedtaget på ordinær generalforsamling den 10. marts 2011


Omskrivning og ny opsætning af vedtægter vedtaget på ordinær generalforsamling den 3. april 2012


Ændring af § 3, stk. 1 vedtaget på ordinær generalforsamling den 29. marts 2016


Tilføjelse til § 24 stk. 2: "Afstemningen er skriftlig på forlangende" på ordinær generalforsamling den 20. marts 2017


Ændringer til § 9 stk. 1, stk. 2, stk. 3, § 10 stk. 2a, stk. 2b, stk. 4, § 19 stk. 1a, stk. 1b, stk. 1c udgår, stk. 1d udgår, stk. 1e udgår , stk. 2 ændret, stk. 3 udgår, stk. 4 udgår, ny stk. 3, § 31 stk. 2 ændret, stk. 3 udgår, ny stk. 3, ændret stk. 4. vedtaget på ordinær generalforsamling 12 august 2020.


Ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 10. juni 2021


 - §2, stk. 2 vedr. foreningens formål

 - §3, stk. 1 vedr. optagelseskrav for nye andelshavere

 - §7, stk. 4 ved andelsbevis (udgår)

 - §9, stk. 7 vedr. betaling af selvrisiko ved skader (ny)

 - §10, stk. 2, 2 afsnit efter stk 2b udgår

 - §13, stk. 2 vedr. fortrinsret til overtagelse af andel

 - §16, stk. 2 vedr overtagelse af andel efter dødsfald