Prisfastsættelse af andel

PRISFASTSÆTTELSE AF ANDEL


§ 19


Stk. 1


Prisen for andel og bolig skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende eventuelle aftaler efter Stk. 2. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinier:


a) Værdien af boligen fastsættes til andelen i foreningens formue som fastsat ved seneste generalforsamling. Dertil tillægges værdien af de oprindelige tilkøb i 2008. Der afskrives ikke på disse tilkøb.


b) Værdien af efterfølgende forbedringer i boligen med tilhørende have- og gårdareal dokumenteres af andelshaveren og godkendes af bestyrelsen. Forbedringerne afskrives efter retningslinierne i Andelsboligforeningernes Fællesudvalgs afskrivningskatalog.


Stk. 2


Hvis der samtidigt overdragelsen af andelen indgås en anden retshandel, skal vederlaget ansættes til værdien i fri handel. 


Stk. 3


Køber kan, for egen regning, kræve en voldgift, som køber, sælger og Andelsforeningen skal respektere. Voldgiftsmanden udpeges af ABF.