Indskud

INDSKUD


§ 4.


Stk. 1


Andelsindskuddet er fastsat til 30 % af anskaffelsessummen og er opgjort totalt til kr. 19.959.031 og fordeles pr. andelsbolig således:


Andelsbolig på 80 m2:    kr.   762.740

Andelsbolig på 85 m2:    kr.   786.016

Andelsbolig på 100 m2:  kr.   855.843

Andelsbolig på 107 m2:  kr.   888.428

Andelsbolig på 109 m2:  kr.   897.739


Stk. 2


Ved en senere overdragelse kan der ud over indskuddet forlanges betaling for tillæg, dog således at indskud og tillægsbeløb tilsammen svarer til den pris, der lovligt kan godkendes, jfr. § 20.