Husorden

HUSORDEN


§ 12


Stk. 1


Generalforsamlingen kan til enhver tid og bindende for alle andelshavere fastsætte regler om husorden og benyttelse af fælleshuset.


Stk. 2


Det er tilladt at holde sædvanlige husdyr/kæledyr, som f.eks. hund og kat. Det er tilladt at have max. ét husdyr. Har et medlem på indflytningstidspunktet flere husdyr, kan bestyrelsen dispensere fra kravet om max. ét husdyr.


Husdyrene må ikke være til gene for beboerne i bebyggelsen. I tilfælde af klager, er det bestyrelsen der foretager det fornødne.


Stk. 3


Et medlem har altid ret til at holde førerhund.