Fremleje

FREMLEJE


§ 11


Stk. 1


En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end andelshavere af sin husstand, medmindre han/hun er berettiget dertil efter Stk. 2.


Stk. 2


En andelshaver er, når han/hun har beboet boligen i normalt et halvt år, berettiget tilæ at fremleje eller låne sin bolig ud med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højst 2 år. Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde såsom svigtende salg. Hvis en andelshaver har haft sin bolig fremlejet, skal andelshaveren bebo boligen minimum 1 år, før ny fremlejer kan godkendes. Bestyrelsen skal godkende fremlejeren og betingelserne for fremlejemålet.