Formål

FORMÅL


§ 2.


Stk. 1


Foreningens formål er at eje, udleje, herunder sælge foreningens egne andele og administrere foreningens ejendom matr. nr. 2gs af Mosede By, Karlslunde, samt at eje og drive foreningens fælleshus for andelshaverne.


Stk. 2


Det er endvidere foreningens formål at skabe de rette forhold og rammer for et seniorbofællesskab.


Stk. 3


Efter indstilling fra administrator og/eller bestyrelse kan en ekstraordinær generalforsamling med simpelt flertal blandt de fremmødte træffe beslutning om, at overtage en nødlidende andelsbolig i foreningen, det være sig ved frivillig aftale med andelshaveren og eventuelt panthaver/udlægshaver, eller om fornødent på tvangsauktion.