Udvendige fællesopgaver

Udvendige fællesopgaver:


For at holde udgifterne nede forpligtes andelshaverne, i henhold til vedtægternes §9 stk. 2 og 3, at vedligeholde grønne områder og male bebyggelsen efter planer lagt af haveudvalg og bestyrelse. I den udstrækning andelshaverne ikke udfører, eller foranlediger udført, de tildelte opgaver, pålægges en betaling, der afspejler de reelle omkostninger, således at arbejdet kan udføres på bestyrelsens foranledning.


Havearbejde: den enkelte andelshaver har selv ansvar for pasning af egen hæk og renholdelse ved buske og træer udfor eget hus.

Haveudvalget laver en plan for græsslåning og andre fælles grønne vedligeholdelsesarbejder og fordeler opgaverne. Det er den enkelte andelshavers ansvar at sørge for, at tildelte opgaver bliver udført. Hvis det ikke sker, pålægges andelshaveren en bøde på kr. 1000 pr. år til foreningen.


Maling af egen bebyggelse: bestyrelsen laver en plan over nødvendig maling. Det er andelshaverens ansvar at sørge for, at planen bliver udført. Hvis det ikke sker, vil bestyrelsen lade arbejdet udføre for andelshaverens regning.


Maling af fælles bebyggelse: bestyrelsen indkalder alle andelshavere til planlægning. Hvis der konstateres manglende arbejdskraft, vil bestyrelsen foranledige arbejdet udført af håndværkere betalt af foreningen.