Reservation

RESERVATION


Reservation af lokaler foretages hos den udlejningsansvarlige i udvalget, og kan herefter ses på opslagstavlen i fælleshuset.


Reservation kan ske ubegrænset frem i tiden.


Ved flere reservationer til samme dag anvendes først til mølle pricippet.


Reservation af stort arrangement,varighed maks. 26 timer, inkl. rengøring. Reservationen inkluderer biblioteket.


Reservation af mellem arrangement, varighed maks. 12 timer, inkl. rengøring.


Reservation af lille arrangement, varighed maks. 8 timer, inkl. rengøring.


Reservation af overnatning i biblioteket, varighed kl. 16:00 til næste dag kl. 12:00, inkl. rengøring. Sengetøj og håndklæder medbringes.

Ved reservation af flere sammenhængende dage, dog maksimum 5 dage, udvides rådighedstiden fra kl. 16:00 første dage til kl. 12:00 efter sidste overnatning.