Rengøring af fælleshuset

RENGØRING AF FÆLLESHUSET


Det er naturligvis i alles interesse at efterlade huset i ordentlig stand, hvorfor borde og stole stilles på plads og oprydning og rengøring af lokaler samt inventar skal finde sted.


Den daglige rengøring varetages af husets brugere i forbindelse med de daglige aktiviteter.


Hovedrengøring af huset foretages 2 gange om året, første fredag i maj og første fredag i november. Fælleshusudvalget laver en plan og fordeler opgaverne. Der er mødepligt for alle andelshavere. Hvis en andelshaver undlader at møde uden forklaring eller tildelte opgaver ikke udføres, pålægges andelshaveren en bøde på kr. 300 til foreningen.


Vejledning for rengøring og oprydning hænger i alle lokaler og følges både i det daglige og efter alle arrangementer.