Brug af fælleshuset

BRUG AF FÆLLESHUSET


Fælles møderum i dagligdagen

Fælles beboerarrangementer, hvor alle beboere inviteres

Hobby-, værksteds- og gruppeaktiviteter

Andelshavernes private lille, mellem og stort arrangement


Andelshavers private arrangementer skal forstås som andelshavers egen fest eller sammenkomst.


Alt lys og kaffemaskine skal være slukket og alle vinduer og døre lukkede og sikrede/låste, når fælleshuset forlades.


Service hører til i fælleshuset og må pricipielt ikke fjernes derfra. Borde og stole skal blive i huset og kan således ikke bruges på terrassen. Fremmede borde og stole frabedes i huset. Undtaget er børnemøbler, handicaphjælpemidler.


Under private arrangementer skal døre og vinduer være lukkede efter kl. 23:00 og al musik ophøre kl. 02:00.


Ved alle private arrangementer skal viskestykker, håndklæder m.m. medbringes af lejeren.


Evt. beskadiget service og inventar erstattes af lejeren efter private arrangementer.